Wat doet KansenNet

Stichting KansenNet is een vrijwilligersorganisatie die mensen vanuit Amsterdam hulp op maat biedt bij het realiseren van hun persoonlijke doelen op het gebied van werk, organisatie en taalverwerving.

KansenNet werkt met mensen die gemotiveerd zijn om op vrijwillige basis hun deskundigheid, kennis en ervaring in te zetten voor startende ondernemers en loopbaancoaching. Ook beter Nederlands leren spreken wordt door KansenNet ondersteund. Tenslotte wordt geadviseerd bij het oprichten van stichtingen en verenigingen.

Vrijwilligers

Ongeveer 170 vrijwilligers zijn nu bij KansenNet aangesloten.

KansenNet is een netwerk van vrijwilligers zonder betaald personeel. Daardoor maakt de organisatie weinig kosten en kunnen wij onze diensten kosteloos aanbieden. Er zijn wel uitgaven voor onze website, communicatie en administratie. Daarom stellen wij vrijwillige bijdragen zeer op prijs.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting KansenNet bestaat uit leden die zelf ook als vrijwilliger actief zijn:
.

 • Maarten Otto, voorzitter
 • Reinout Burgerjon, secretaris
 • Edo Jongejan, penningmeester
 • Sjoerd Schamhart
 • Mieke Keijzer-Vos
 • Marjol Edens

Vrijwilligersraad

De raad heeft zeggenschap over benoeming en ontslag van de bestuurders, over de organisatie van de stichting en over de begroting

 

Leden van de vrijwilligersraad zijn:
 • Hans van den Broeke
  (Startende ondernemers)
 • Jaap Lekkerkerker (Nederlands Spreken)
 • Ineke in ’t Veld (Loopbaancoaching)
 • Peter Schenk ( Organisatieadvies)

ANBI info

Stichting KansenNet

Stichting KansenNet
KvK nummer: 58147756
RSIN nummer: 852896554
ANBI met ingang van 1 november 2013

Inkomsten
Inkomsten van de Stichting worden gevormd door giften, legaten, erfstellingen, subsidies en rente inkomsten.

Bezoldiging bestuurders
De Stichting heeft geen bezoldigde bestuurders.

Statuten
De Statuten van Stichting KansenNet (klik hier)

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het functioneren te verbeteren van mensen en organisaties met een maatschappelijk doel.
 2. Stichting KansenNet tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. mensen of organisaties te koppelen aan vrijwilligers, met het oog op het volgen van begeleidings- en ondersteuningstrajecten;
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Jaarverslagen

Het Jaarverslag 2018  (klik hier)
Het Jaarverslag 2017  (klik hier)
Het Jaarverslag 2016  (klik hier)
Het Jaarverslag 2015  (klik hier)
Het Jaarverslag 2014  (klik hier)

De jaarverslagen bevatten ook de financiële jaaroverzichten.

1 op 1 coaching op maat

De coaches van KansenNet geloven in
1 op 1 coaching op maat. Na het intakegesprek stellen jullie samen vast of er een klik is. De coach zal jou individueel begeleiden en je verder helpen met antwoorden te vinden op de vragen die je hebt..

 

Deskundig advies

Sterke punten van onze coaches:

 • jarenlange ervaring
 • beleidsmatig en praktisch
 • branche expertise
 • uitgebreid sociaal netwerk
 • kan ook expertise collega coaches inzetten

Altijd zonder kosten

KansenNet draait volledig op vrijwilligers, maar maakt wel kosten voor bijvoorbeeld website, reclame-uitingen, beursbezoeken en administratie systemen. De subsidie inkomsten zijn ontoereikend om Stichting KansenNet te laten groeien. Een eenmalige, vrijwillige bijdrage wordt daarom erg op prijs gesteld.

Onze sponsors