Kansennet heeft recentelijk een vereniging geholpen die een een natuurterrein beheert. Zij gebruiken het terrein middels de reeds aanwezige voormalige boerenwoning. Door verzakking van de grond is deze boerenwoning bouwvallig. Hierdoor is de ruimte korte termijn niet meer veilig. De vrijwillige adviseur van KansenNet heeft het bestuur geholpen bij het maken van plannen voor een nieuw onderkomen.

Samen met de vereniging heeft de vrijwillige adviseur van KansenNet vele onderwerpen behandeld zoals vragen over:

  • Bestemmingsplannen
  • Milieuvoorschriften
  • Natuurbescherming
  • Erfpacht
  • Financiën
  • Contracten

en natuurlijk nog veel meer. Het resultaat van de begeleiding is een geslaagde fondsenwerving. Middels deze fondsenwerving is een tijdelijk houten tuinhuis gekocht en deze is inmiddels geplaatst.

Heeft u een vereniging die ook hulp nodig heeft? Ontdek de professionele hulp en ondersteuning van onze vrijwillige adviseurs.