Hoe gaat het met Stichtingen en Verenigingen en wat doe je precies? Deze vraag kreeg ik vanuit het bestuur van KansenNet. Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar omdat ik graag een compleet antwoord geef leek het mij handig om te starten vanuit het verleden en te beginnen met een oproep!

Leren hoe jij stichtingen kan helpen? Meld je aan als vrijwilliger!

Laat ik beginnen met mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Edo Jongejan en ik ben momenteel de enige coach van KansenNet die Stichtingen en Verenigingen helpt veelvoorkomende vraagstukken. Deze blog schrijf ik dus vanuit een ik perspectief, maar ben ook een dagje ouder aan het worden en ben op zoek naar iemand die dit samen met mij kan oppakken. Ik wil namelijk graag mijn kennis met iemand delen die te zijner tijd mijn stokje wil en kan overnemen en ook een warm hart toedraagt aan alle mooie initiatieven in Amsterdam en heel Nederland. Meld je dus zeker aan als je geïnteresseerd bent en ik deel mijn kennis ook graag met jou. Meld je dan aan als coach!

Hoe verloopt het aantal aanvragen voor verenigingen en stichtingen?

Vanaf het begin van KansenNet was Organisatie advies Non-Profit (de toenmalige naam voor Verenigingen en Stichtingen, een klein onderdeel van het totaal. Ondanks vele pogingen om ons concept onder de aandacht te brengen bleef het lastig om klanten te werven. In de beginjaren bleef het aantal aanvragen teruglopen van zo’n 15 aanvragen in de beginjaren naar een dieptepunt van 5 aanvragen in 2018. Op dat moment besloten we niet meer actief te werven en op de website expliciet coaching aan te bieden voor (startende) stichtingen en verenigingen. De verwachting was dat het aantal aanvragen geleidelijk tot nul zou dalen. Maar zie… in de jaren 2019 – 2021 zitten we weer rond de 15 aanvragen per jaar. Wel bijzonder om te zien dat bijna de helft van de aanvragen van (ver) buiten Amsterdam komt.

Startende verenigingen en stichtingen

Er zijn in Nederland zeer veel mensen die een idee hebben voor een stichting of vereniging. Deze mensen komen uit bij mijn coachingstak van KansenNet met de vraag dat ze deze willen oprichten of dat ze het net hebben opgericht, maar niet weten hoe nu verder… Denk aan de opvang van jongeren, gezondheidszorg voor ouderen en digitale culturele uitwisseling tussen schoolklassen. Prachtige en mooi initiatieven die de aandacht en coaching verdienen om te kunnen groeien. Opvallend veel aanvragen hebben betrekking op hulpverlening buiten Nederland. Vaak het land van herkomst van de aanvrager.

Hulp bij bestaande organisaties

Dat verenigingen en stichtingen het moeilijk hebben zeker de laatste jaren zal niemand ontgaan zijn. Ik zie dan ook aanvragen binnen komen van langer bestaande stichtingen en verenigingen die een acuut probleem hebben. Denk aan een verouderend ledenbestand, een weggevallen subsidie, een te dominante voorzitten of misschien zelfs het aftreden van het hele bestuur. Helaas blijkt niet zelfden dat niet het goede doel voorop staat of stond, maar de broodwinning van de initiatiefnemer die te weinig inkomsten heeft. Een gedachte is dat een stichting misschien subsidie kan verwerven en zo het financiële probleem van de aanvrager oplost. Dit mag natuurlijk nooit de basis van een stichting of vereniging zijn.

Een eerste gesprek voor kennismaking

Om je inzicht te geven in hoe ik werk vertel ik je graag hoe het adviesproces werkt. De eerste stap is altijd een gesprek (telefonisch of fysiek) met de aanvrager om een beter beeld te krijgen van de vraag. Op onze pagina vullen de aanvragers een formulier in en vaak is de vraag redelijk summier beschreven. Ik vraag dan in dit gesprek ook om diverse stukken. Denk aan uitgeschreven plannen, (concept) statuten, subsidieaanvragen e.d. Soms blijkt dat een eerste gesprek al voldoende is om het probleem op te lossen of wellicht ook dat de aanvrager aan het verkeerde adres is. Is er wel een match dan betaal je éénmalige inschrijfkosten van € 40,- voor de ondersteuning en coaching.

De drie opdrachten op weg naar resultaat

Gelukkig kan ik het overgrote deel van de aanvragen die we binnenkrijgen helpen. De aanvragers volgen het stappenplan dat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. Het stappenplan begint met drie opdrachten:

  1. Oriënteer je op de “concurrentie” en het “veld”.
    Ga geen dingen doen die een ander al doet, misschien kan je in dat geval beter gaan samenwerken.
  2. Ga de 4 dingen na die nodig zijn voor een stichting.
    Omschrijf je doel en activiteiten van de stichting of vereniging. Maak een plan (wie, wat, wanneer, kosten) en zoek een (beoogd) bestuur.
  3. Maak concept statuten.
    Verwerk de bovenstaande punten in concept-statuten (ik heb een model beschikbaar)

De afspraak is altijd dat de aanvrager aan de slag gaat en het resultaat van het ‘huiswerk’ opstuurt. Tussentijds kan er natuurlijk altijd om raad gevraagd worden.

Wat is het resultaat van deze aanpak?

Dit stappenplan resulteert in de meeste gevallen in geen opvolging, zelfs niet bij navraag. Of dat erg is? Ik denk van niet. Kennelijk is de aanvrager door de drie opdrachten tot het inzicht gekomen dat het idee niet levensvatbaar is. Dat is jammer, maar beter zo’n inzicht in het begin, dan een stichting die weer na een paar jaar het loodje legt. Zijn het dan alleen maar falende initiatieven in Nederland? Zeker niet!

Tegenover een groot aantal initiatieven die niet doorgaan zijn er ook elk jaar een paar initiatiefnemers die wel met succes aan de slag gaan met en door mijn advies en ondersteuning. Daar zijn mooie dingen uit voorgekomen en daar doe ik het voor! Ik blijf ze volgen en zo nu en dan heb ik nog contact met hen.

Ook jouw stichting een kans geven?

Mijn laatste woorden van deze blog wil ik nog wijden aan jou als initiatiefnemer. Laat je niet afschrikken door de initiatieven die sneuvelen. Ik wil je graag helpen met je initiatief. Dus of je nu een stichting of vereniging wilt starten of nieuw leven in wilt blazen… vul het formulier in en ik help je graag op weg.