Van nederlands spreken naar zelfstandig ondernemer

Man begin dertig, afkomstig uit een EU-land, zes maanden in Amsterdam en bezig met het leren van de Nederlandse taal. Wilde aanvankelijk een winkel beginnen en benaderde KansenNet Startende Ondernemers via Nederlands Spreken met het verzoek om een coach die hem langere tijd kon begeleiden. De juiste begeleiding voor een aspirant zelfstandig ondernemer.

Begeleiding naar het juiste concept

Ondersteund door de coach begon de cliënt met het maken van een ondernemingsplan. Dat proces was van belang om een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid van het detailhandelsconcept dat hij voor ogen had.

Op basis van het gemaakte ondernemingsplan en in samenspraak met de coach besloot hij uiteindelijk hiervan af te zien. Hij begon in plaats daarvan als consultant in de zakelijke dienstverlening en breidde dat concept allengs uit tot een bedrijf dat trainingen verzorgt voor de zakelijke markt en intussen werkgelegenheid biedt aan een kernteam van 25 freelancers/zzp-ers.

Ook hulp bij het starten van je onderneming? Vraag een Bedrijfscoach aan!