Over KansenNet 

Stichting KansenNet is een vrijwilligersorganisatie die mensen uit Amsterdam hulp op maat biedt bij het realiseren van hun persoonlijke doelen op het gebied van werk, organisatie en taalverwerving.

Doelstelling

Ons doel is het functioneren van mensen en organisaties met een maatschappelijk doel verbeteren. Wij hebben geen winstoogmerk.

Wij proberen ons doel onder meer te realiseren door:

a. mensen of organisaties te koppelen aan vrijwilligers  in begeleidings- en ondersteuningstrajecten;

b. alle verdere handelingen te verrichten die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Z

Fiscale mogelijkheden

KansenNet heeft de ANBI status (RSIN nr 852896554) sinds 1 november 2013. Giften aan KansenNet zijn fiscaal aftrekbaar.

Rekeninginformatie

NL87 RABO 0143 6421 03 t.n.v. Stichting KansenNet Amsterdam.

ANBI logo

Kosten

Wij vragen van deelnemers eenmalig inschrijfgeld. Daarmee bekostigen wij (hosting en onderhoud van) onze website en communicatie- en administratiewerkzaamheden.

Nederlands spreken:
Eenmalige inschrijfkosten van €25,-

Overige coaching:
Eenmalige inschrijfkosten van €40,-

Naast eenmalige inschrijfkosten zijn particuliere giften voor ons essentieel. Wilt u ons werk steunen? Wij zijn u daar erg erkentelijk voor.

coach worden?

Wil jij vrijwilligerswerk doen bij KansenNet in Amsterdam? Neem contact met ons op.

  • Dank je wel dat je ons wilt ondersteunen

    Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stichting KansenNet

170 vrijwilligers

Er zijn nu ongeveer 170 vrijwilligers bij KansenNet aangesloten. Wij hebben geen betaald personeel. Daardoor maakt de organisatie weinig kosten en kunnen wij onze diensten vrijwel gratis aanbieden.


Veilig vrijwilligerswerk doen

Wij zijn aangesloten bij de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV).

Dat is een secundaire aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De verzekering geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg en tijdens woon-werkverkeer. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.

k

Praktische informatie

KvK-nummer: 58147756
RSIN-nummer: 852896554
ANBI met ingang van 1 november 2013

Inkomsten
De stichting krijgt inkomsten uit inschrijfgeld, subsidies, giften, legaten, erfstellingen en rente-inkomsten.

Bezoldiging bestuurders
De stichting heeft geen bezoldigde bestuurders.

Statuten
Dit zijn de statuten van KansenNet.

i

Jaarverslagen

Het Jaarverslag 2020 (klik hier)
Het Jaarverslag 2019 (klik hier)
Het Jaarverslag 2018 (klik hier)
Het Jaarverslag 2017 (klik hier)
Het Jaarverslag 2016 (klik hier)
Het Jaarverslag 2015 (klik hier)
Het Jaarverslag 2014 (klik hier)

De jaarverslagen bevatten ook de financiële jaaroverzichten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die zelf ook actief zijn als vrijwilliger:

Maarten Otto, voorzitter
Marieke Snieders, secretaris
Julie Josey, penningmeester
Sjoerd Schamhart
Mieke Keijzer-Vos
Heleen Blackstone

Vrijwilligersraad

De raad heeft zeggenschap over de benoeming en het ontslag van de bestuurders, over de organisatie van de stichting en over de begroting.

Leden van de vrijwilligersraad zijn:

Hans van den Broeke (startende ondernemers)
Jaap Lekkerkerker (Nederlands spreken)
Ineke in ’t Veld (loopbaancoaching)
Peter Schenk (organisatieadvies)

Verhalen over Kansennet

Hoe gaat het met Stichtingen en Verenigingen?

Hoe gaat het met Stichtingen en verenigingen en wat doe je precies? Deze vraag kreeg ik vanuit het bestuur van KansenNet. Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar omdat ik graag een compleet antwoord geef leek het mij handig om te starten vanuit het verleden en te...

Een werkdag bij Nederlands Spreken

De Coördinatoren Nederlands Spreken koppelen anderstaligen aan taalcoaches, die de anderstaligen helpen bij het beter leren spreken van de Nederlandse taal. Wij vertellen graag hoe een werkdag als coördinator bij Nederlands Spreken eruit ziet.  10:00 uur start van...

KansenNet stopt met Loopbaanbegeleiding

Het bestuur van KansenNet heeft het advies van de coördinatoren Loopbaan coaching overgenomen om per 1 januari 2022 te stoppen met deze activiteit. Daarvoor is een aantal redenen te noemen: Ook in 2021 hebben potentiële loopbaanklanten ons onvoldoende weten te vinden,...

Heb jij een vraag?

  • Vul hieronder je vraag in en wij nemen spoedig contact met je op.

Onze sponsors