Over KansenNet 

Stichting KansenNet is een vrijwilligersorganisatie die mensen uit Amsterdam hulp op maat biedt bij het realiseren van hun persoonlijke doelen op het gebied van werk, organisatie en taalverwerving.

Doelstelling

Ons doel is het functioneren van mensen en organisaties met een maatschappelijk doel verbeteren. Wij hebben geen winstoogmerk.

Wij proberen ons doel onder meer te realiseren door:

a. mensen of organisaties te koppelen aan vrijwilligers  in begeleidings- en ondersteuningstrajecten;

b. alle verdere handelingen te verrichten die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Z

Fiscale mogelijkheden

KansenNet heeft de ANBI status (RSIN nr 852896554) sinds 1 november 2013. Giften aan KansenNet zijn fiscaal aftrekbaar.

Rekeninginformatie

NL87 RABO 0143 6421 03 t.n.v. Stichting KansenNet Amsterdam.

ANBI logo

Kosten

Wij vragen van deelnemers eenmalig inschrijfgeld. Daarmee bekostigen wij (hosting en onderhoud van) onze website en communicatie- en administratiewerkzaamheden.

Nederlands spreken:
Eenmalige inschrijfkosten van €25,-

Overige coaching:
Eenmalige inschrijfkosten van €40,-

Naast eenmalige inschrijfkosten zijn particuliere giften voor ons essentieel. Wilt u ons werk steunen? Wij zijn u daar erg erkentelijk voor.

coach worden?

Wil jij vrijwilligerswerk doen bij KansenNet in Amsterdam? Neem contact met ons op.

  • Dank je wel dat je ons wilt ondersteunen

    Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stichting KansenNet

170 vrijwilligers

Er zijn nu ongeveer 170 vrijwilligers bij KansenNet aangesloten. Wij hebben geen betaald personeel. Daardoor maakt de organisatie weinig kosten en kunnen wij onze diensten vrijwel gratis aanbieden.


Veilig vrijwilligerswerk doen

Wij zijn aangesloten bij de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV).

Dat is een secundaire aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De verzekering geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg en tijdens woon-werkverkeer. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.

k

Praktische informatie

KvK-nummer: 58147756
RSIN-nummer: 852896554
ANBI met ingang van 1 november 2013

Inkomsten
De stichting krijgt inkomsten uit inschrijfgeld, subsidies, giften, legaten, erfstellingen en rente-inkomsten.

Bezoldiging bestuurders
De stichting heeft geen bezoldigde bestuurders.

Statuten
Dit zijn de statuten van KansenNet.

i

Jaarverslagen

Het Jaarverslag 2020 (klik hier)
Het Jaarverslag 2019 (klik hier)
Het Jaarverslag 2018 (klik hier)
Het Jaarverslag 2017 (klik hier)
Het Jaarverslag 2016 (klik hier)
Het Jaarverslag 2015 (klik hier)
Het Jaarverslag 2014 (klik hier)

De jaarverslagen bevatten ook de financiële jaaroverzichten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die zelf ook actief zijn als vrijwilliger:

Maarten Otto, voorzitter
Marieke Snieders, secretaris
Julie Josey, penningmeester
Sjoerd Schamhart
Mieke Keijzer-Vos
Heleen Blackstone

Vrijwilligersraad

De raad heeft zeggenschap over de benoeming en het ontslag van de bestuurders, over de organisatie van de stichting en over de begroting.

Leden van de vrijwilligersraad zijn:

Hans van den Broeke (startende ondernemers)
Jaap Lekkerkerker (Nederlands spreken)
Ineke in ’t Veld (loopbaancoaching)
Peter Schenk (organisatieadvies)

Verhalen over Kansennet

Een lintje voor Reinout Burgerjon

De man van het eerste uur van KansenNet “Reinout Burgerjon“, is al werkzaam bij KansenNet sinds de oprichting in 2013 en is bij deze oprichting ook zeer betrokken geweest. Mede door zijn werk voor KansenNet heeft hij afgelopen 30 april officieel de versierselen...

Een betekenisvol pensioen voor Julie Josey – Vrijwilliger bij KansenNet

Onze stichting KansenNet staat en valt met de inzet van onze gemotiveerde vrijwilligers. Zij zijn degenen die de hulp bieden en de ondersteuning mogelijk maken. Deze keer zetten wij onze penningmeester Julie Josey in de spotlights. De swing van computerspelletjes naar...

Nederlands spreken met een taalcoach – Amjad vertelt

De KansenNet Taalcoach van Nederlands Spreken is een echt maatje voor de nieuwe Nederlanders. Naast het beter leren spreken maken de nieuwe Nederlanders ook kennis met cultuur, gebruiken en gewoonten. Iets dat je het beste buiten het leslokaal leert. Eén van deze...

Heb jij een vraag?

  • Vul hieronder je vraag in en wij nemen spoedig contact met je op.

Onze sponsors