Over KansenNet 

Stichting KansenNet is een vrijwilligersorganisatie die mensen uit Amsterdam hulp op maat biedt bij het realiseren van hun persoonlijke doelen op het gebied van werk, organisatie en taalverwerving.

Doelstelling

Ons doel is het functioneren van mensen en organisaties met een maatschappelijk doel verbeteren. Wij hebben geen winstoogmerk.

Wij proberen ons doel onder meer te realiseren door:

a. mensen of organisaties te koppelen aan vrijwilligers  in begeleidings- en ondersteuningstrajecten;

b. alle verdere handelingen te verrichten die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Z

Fiscale mogelijkheden

KansenNet heeft de ANBI status (RSIN nr 852896554) sinds 1 november 2013. Giften aan KansenNet zijn fiscaal aftrekbaar.

Rekeninginformatie

NL87 RABO 0143 6421 03 t.n.v. Stichting KansenNet Amsterdam.

ANBI logo

Kosten

Wij vragen van deelnemers eenmalig inschrijfgeld. Daarmee bekostigen wij (hosting en onderhoud van) onze website en communicatie- en administratiewerkzaamheden.

Nederlands Spreken:
Eenmalige inschrijfkosten van €25,-

Overige coaching:
Eenmalige inschrijfkosten van €40,-

Naast eenmalige inschrijfkosten zijn particuliere giften voor ons essentieel. Wilt u ons werk steunen? Wij zijn u daar erg erkentelijk voor.

coach worden?

Wil jij vrijwilligerswerk doen bij KansenNet in Amsterdam? Neem contact met ons op.

  • Dank je wel dat je ons wilt ondersteunen

    Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stichting KansenNet

170 vrijwilligers

Er zijn nu ongeveer 170 vrijwilligers bij KansenNet aangesloten. Wij hebben geen betaald personeel. Daardoor maakt de organisatie weinig kosten en kunnen wij onze diensten vrijwel gratis aanbieden.


Veilig vrijwilligerswerk doen

Wij zijn aangesloten bij de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV).

Dat is een secundaire aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De verzekering geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg en tijdens woon-werkverkeer. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.

k

Praktische informatie

KvK-nummer: 58147756
RSIN-nummer: 852896554
ANBI met ingang van 1 november 2013

Inkomsten
De stichting krijgt inkomsten uit inschrijfgeld, subsidies, giften, legaten, erfstellingen en rente-inkomsten.

Bezoldiging bestuurders
De stichting heeft geen bezoldigde bestuurders.

Statuten
Dit zijn de statuten van KansenNet.

i

Jaarverslagen

Het Jaarverslag 2021 (klik hier)
Het Jaarverslag 2020 (klik hier)
Het Jaarverslag 2019 (klik hier)
Het Jaarverslag 2018 (klik hier)
Het Jaarverslag 2017 (klik hier)
Het Jaarverslag 2016 (klik hier)
Het Jaarverslag 2015 (klik hier)
Het Jaarverslag 2014 (klik hier)

De jaarverslagen bevatten ook de financiële jaaroverzichten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die zelf ook actief zijn als vrijwilliger:

Maarten Otto, voorzitter
Marieke Snieders, secretaris
Julie Josey, penningmeester
Sjoerd Schamhart

Vrijwilligersraad

De raad heeft zeggenschap over de benoeming en het ontslag van de bestuurders, over de organisatie van de stichting en over de begroting.

Leden van de vrijwilligersraad zijn:

Hans van den Broeke (startende ondernemers)
Jaap Lekkerkerker (Nederlands spreken)
Peter Schenk (organisatieadvies)

Verhalen over Kansennet

Gewaardeerde taalcoaches van KansenNet

Onze taalcoaches staat altijd klaar om anderstaligen in Amsterdam Nederlands te leren spreken. Het oefenen en gewoon spreken van de Nederlandse taal met deze mensen helpt hen significant vooruit. Al onze taalcoaches doen dit vanuit een passie en enthousiasme die niet...

Hoe word je een succesvolle ondernemer?

Loop jij rond met een leuk idee en denk je eraan om een eigen bedrijf te starten of heb je je eerste stappen als ondernemer al gezet? Dat is mooi, want als ondernemer bepaal je zelf je toekomst. Sommigen laten zich echter afschrikken door de risico’s, de administratie...

Philip P. Todd – nieuwe coördinator ondernemers

Na het vertrek van Heleen Blackstone per 1 januari van dit jaar was KansenNet naarstig op zoek naar vervanging voor de rol van coördinator Startende Ondernemers. Via een vacature op de VCA site hebben meerdere kandidaten zich hiervoor aangemeld. We zijn heel blij dat...

Heb jij een vraag?

  • Vul hieronder je vraag in en wij nemen spoedig contact met je op.

Onze sponsors
Dynamo zonder pay off (gemaakt door Inge A 30-3-2012)