Nederlands spreken

Is Nederlands niet je moedertaal? Heb je wel basiskennis van het Nederlands, maar is Nederlands spreken nog moeilijk voor je? De coaches van KansenNet helpen je graag met oefenen.

Let op: Wij werken alleen in Amsterdam

Neem contact met ons op.

Speaking Dutch

Is Dutch not your native language? Have you already learnt some Dutch, but still find it difficult to speak it? Are you living in Amsterdam? The KansenNet coaches are here to help you practise.

Please note: We only work in Amsterdam

Contact us for more information.

t

Beter spreken & begrijpen

Onze vrijwilligers helpen je om beter Nederlands te leren spreken en te begrijpen, zodat het gemakkelijker wordt om contact te hebben met
Nederlanders. Zoals bijvoorbeeld door een gesprek op je werk, in de winkel of op de markt, op
straat, bij de dokter of op school…. eigenlijk dus overal,

Nederlandse coach voor een jaar

Het contact duurt meestal ongeveer een jaar, maar kan ook langer of korter zijn. Je praat elke week ongeveer 1 tot 2 uur met een taalcoach, een Nederlandse man of vrouw. De gesprekken zijn niet in een groep maar individueel; we noemen dat één op één. Alleen jij krijgt de aandacht.

w

Elke week oefenen

Je spreekt met de taalcoach af wanneer jullie bij elkaar komen.. Meestal spreek je af bij de taalcoach thuis, maar als dat niet kan, kun je ook samen overleggen en op een andere plek afspreken. Het is onze ervaring dat een wekelijks gesprek met je taalcoach je echt verder helpt.

t

Talking & understanding Dutch

 Our volunteers will help you to improve your Dutch speaking and understanding, so that it’s easier to make contact with Dutch people. For  example, by being able to hold a conversation at  work, in a shop or in the market, on the street, at the doctor’s or at school – anywhere

A Dutch coach for a year

A coaching partnership lasts mostly around a year, but can also be longer or shorter. You talk every week for around one to two hours with a language
coach, a Dutch man or woman. The conversations are not in a group but between individuals, one-on-one. Attention is entirely focussed on you.

w

Practice every week

You meet with the language coach at a time when it suits you both. Mostly, the meetings take place at the coach’s home, but if that isn’t possible, you can both agree another place to meet. We know by experience that talking to your coach on a weekly basis will really help you.

Coach aanvragen?

Apply for a coach?

 

  • Heb je interesse?

    Vul dan de onderstaande aanvraag voor Nederlands Spreken in. Binnen enkele dagen belt of e-mailt KansenNet je.
  • Wij vragen voor Nederlands Spreken een inschrijfgeld van €25,-

Ontdek wie wij zijn
Discover who we are

Wil jij ontdekken wie wij zijn en wat onze aanpak is?
Wij vertellen je hier graag meer over. 

Want to discover who we are and what our approach is? We love to tell you about it.

Meer zelfvertrouwen

Zelfs als je Nederlands aan het leren bent kan het spreken van Nederlands
moeilijk zijn. Door met onze taalcoaches Nederlands te spreken en te oefenen
krijg je meer zelfvertrouwen.

Greater self-confidence

Even if you are already learning Dutch, speaking it can be difficult. By talking
and practising with one of our language coaches you can gain more self-
confidence.

Wij geven geen les, wij oefenen

Onze coaches zijn geen docenten. Ze geven geen cijfers en laten je geen toets
doen. Ze spreken met je over alledaagse dingen. Zo leer jij het snelst.

We practice with you

Our coaches are not teachers. They won’t make you take tests or give you scores. They are there to talk with you about everyday subjects. That way you learn faster

Amjad bij Taalcoach Nederlands van Kansennet

Praten bij de coach thuis

Meestal spreek je af bij de taalcoach thuis. Als dat niet kan, kunnen jullie ook op een andere plek afspreken. De coach overlegt dat met jou.

Talking with the coach at home

Mostly your sessions will be at the coach’s home. If that’s not possible then you can meet at another place. The coach will discuss this with you.

 

Over Nederlands Spreken

About Speaking Dutch

Een werkdag bij Nederlands Spreken

De Coördinatoren Nederlands Spreken koppelen anderstaligen aan taalcoaches, die de anderstaligen helpen bij het beter leren spreken van de Nederlandse taal. Wij vertellen graag hoe een werkdag als coördinator bij Nederlands Spreken eruit ziet.  10:00 uur start van...

Nederlands spreken met een taalcoach – Amjad vertelt

De KansenNet taalcoach van Nederlands Spreken is een echt maatje voor de nieuwe Nederlanders. Naast het beter leren spreken maken de nieuwe Nederlanders ook kennis met cultuur, gebruiken en gewoonten. Iets dat je het beste buiten het leslokaal leert. Eén van deze...

KansenNet Nederlands Spreken bijeenkomst 14 november 2019

Kort verslag begeleiders bijeenkomst 14 november 2019 Op 14 november jl. is de jaarlijkse bijeenkomst gehouden van de begeleiders van Nederlands Spreken. Zoals gebruikelijk kwamen we bijeen in de recreatiezaal van Post Oost. De opkomst was verheugend hoog: met 29...

Heb je een vraag?
Do you Have a question?

Bij vragen kan je onderstaand contactformulier invullen. Stuur je liever een e-mail? Mail dan naar: nederlands@kansennet.nl. Je kunt je ook per telefoon bij ons aanmelden. Bel dan op maandag, dinsdag of woensdag tussen 10 en 13 uur naar: 06 474 99 017 om een afspraak te maken.

  • Vul hieronder je vraag in en wij nemen spoedig contact met je op.

  • Wij vragen voor taalcoach Nederlands Spreken een inschrijfgeld van €25,-

KansenNet … brengt je verder

Onze sponsors
Dynamo zonder pay off (gemaakt door Inge A 30-3-2012)