Kort verslag begeleiders bijeenkomst 14 november 2019

Op 14 november jl. is de jaarlijkse bijeenkomst gehouden van de begeleiders van Nederlands Spreken.
Zoals gebruikelijk kwamen we bijeen in de recreatiezaal van Post Oost. De opkomst was verheugend hoog: met 29 begeleiders, 5 van hun pupillen en de 6 coördinatoren van Nederlands Spreken waren we met 40 man.

Begeleiders vertellen over hun ervaringen met het coachen van anderstaligen

Er was een aantal begeleiders bereid gevonden om iets te vertellen over hun ervaringen met het coachen van anderstaligen. Dat viel zeer in de smaak en leidde tot veel vragen en opmerkingen.

Napraten en volgend jaar.

Het laatste uur was bestemd voor(na)praten en kennismaken met collega’s.
Volgend jaar willen we het op dezelfde manier doen, maar dan gefocust op bepaalde thema’s.