19 april jl. ontvingen wij een tweetal medewerkers van het team Ondersteuning Ondernemers van de Gemeente Amsterdam.

KansenNet samenwerking met gemeente Amsterdam

Als vervolg op de subsidie die KansenNet ontving van de Gemeente Amsterdam werd afgesproken om zoveel als mogelijk de samenwerking te zoeken met afdelingen van de Gemeente Amsterdam. Onder hen het team Ondersteuning Ondernemers. In maart 2019 hebben Sjoerd Schamhart en René Klaassen aan dit team een presentatie gegeven van de activiteiten van KansenNet. Nu was het de beurt aan het team van Gemeente Amsterdam om over hun werkzaamheden en de raakvlakken met onze activiteiten te vertellen.

Meer weten over KansenNet? Lees snel meer over onze Stichting.