19 april jl. ontvingen wij een tweetal medewerkers van het team Ondersteuning Ondernemers van de Gemeente Amsterdam.

Als vervolg op de subsidie die KansenNet ontving van de Gemeente Amsterdam werd afgesproken om zoveel als mogelijk de samenwerking te zoeken met afdelingen van de Gemeente Amsterdam, waaronder het team Ondersteuning Ondernemers. In maart jl. hebben Sjoerd Schamhart en René Klaassen aan dit team een presentatie gegeven van de activiteiten van KansenNet. Nu was het de beurt aan hen om over hun werkzaamheden en de raakvlakken met onze activiteiten te vertellen.