Bijeenkomst KansenNet Nederlands Spreken

KansenNet Nederlands Spreken hield in oktober een bijeenkomst met klanten, begeleiders en coördinatoren. Het was een prettige gelegenheid om gezamenlijk ervaringen uit te wisselen en stil te staan bij de resultaten van het afgelopen jaar. Bij KansenNet Nederlands...

Soms duurt het lang, maar de volhouder wint

Ook na jaren krijgen wij berichten van klanten die met genoegen terugkijken op een geslaagd coachingstraject. Zo ook deze klant die nu een bloeiende onderneming heeft: Dank Hans! Weet je nog dat we elkaar spraken in 2012. Ik ben nu precies waar ik wilde zijn en weer...